Home Servicii

Cetatenie

Cabinet nostru oferă reprezentare și consultanță juridică în vederea obținerii sau redobândirii cetățeniei române. Totodată, asiguram asistarea la completarea, depunerea si ridicarea dosarului de dobândire a cetățeniei.

Cetățenia română se poate dobândi în următoarele moduri: naștere, adopție și acordare la cerere.

Cetățenia româna se acordă la cerere persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin, dacă îndeplinește următoarele condiții:

  • s-a nascut și domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deși nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condițiile legii pe teritoriul statului român de cel puțin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit și conviețuiește cu un cetățean român, de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei;
  • dovedește, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate față de statul român, nu întreprinde sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acțiuni;
  • a împlinit vârsta de 18 ani;
  • are asigurate în România mijloace legale pentru o existență decentă, în condițiile stabilite de legislația privind regimul străinilor;
  • este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat în țară sau în străinatate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român;
  • cunoaște limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viața socială;
  • cunoaște prevederile Constituției României.

 

Termenele prevăzute mai sus pot fi reduse până la jumătate în cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internațional ori a investit în România sume care depășesc 500.000 euro.

Cererea de acordare a cetățeniei române se adresează comisiei pentru constatarea condițiilor de acordare a cetățeniei, care funcționează pe lângă Ministerul Justiției. Examinarea cererii de către comisie se va putea face numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la data publicării acesteia.
În vederea soluționării cererii, comisia poate dispune de:

  • invitarea petiționarului pentru completarea actelor, pentru orice explicații, precum și la interviu. Neprezentarea nejustificată a acestuia la două termene consecutive atrage respingerea cererii ca nesusținută;
  • solicitarea de relații de la orice autorități;
  • citarea oricărei persoane care ar putea da informații folositoare.

Suntem aici sa iti aparam drepturile. Suntem aici pentru tine!