DREPT ADMINISTRATIV

Home DREPT ADMINISTRATIV

DREPT ADMINISTRATIV

  Orice persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios-administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

Cabinetul nostru oferă următoarele servicii juridice:

  • Consultanță juridică pentru autoritatea publică în fazele premergătoare emiterii actului administrativ;
  • Consultanță juridică în ceea ce privește raportul clientului cu autoritățile publice centrale și locale;
  • Asistența juridică și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în fata instanței de contencios administrativ și fiscal, în toate fazele procesuale;
  • Analiza actelor administrative și a celor fiscale (decizii de impunere, rapoarte de inspecție fiscală);
  • Redactare contestații împotriva deciziilor de impunere;
  • Redactare plângeri împotriva proceselor-verbale sau a rapoartelor de inspecție fiscală ce cuprind amenzi, debite restanțe, majorări, penalității, recalculări, accize, T.V.A., impozite cu sau fără reținere la sursă;
  • Reprezentarea și asistarea în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative și fiscale (plângere prealabilă și contestație);
  • Reprezentarea și asistarea în invocarea și soluționarea excepțiilor de nelegalitate a actelor administrative și fiscale precum și in procesele privind suspendarea executării actelor administrative;
  • Redactare acțiuni pentru anularea administrative nelegale;

Suntem aici sa iti aparam drepturile. Suntem aici pentru tine!