Drept Civil

Home Drept Civil

DREPT CIVIL

     Oferim servicii de avocatură calificată atât pe linie de consultanță, cât și pe linie de reprezentare în instanță. Vă putem asista sau reprezenta în orice fel de procese civile și vă putem oferi cele mai bune strategii pentru rezolvarea litigiilor civile aparute în viața dumneavoastră. Asigurăm suportul necesar privind serviciile juridice ce țin de apărarea și valorificarea drepturilor și intereselor legitime născute din raporturile de drept civil, ca de exemplu:

 • Apărarea dreptului de proprietate privată;
 • În materie de carte funciară;
 • Acțiuni posesorii;
 • În materie de succesiuni;
 • Ieșiri din indiviziune (Partaj);
 • În materie de răspundere civilă contractuală și delictuală;
 • Transimisiune Creanţe (Cesiune de creanță, Preluare de datorie);
 • Transformarea obligaţiilor (Novația);
 • Redactare, modificare și negociere a contractelor;
 • Acțiuni în nulitatea actelor;
 • Acțiuni în constatare;
 • Acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și accesiune;
 • Acțiuni în pretenții;
 • Acțiuni posesorii;
 • Procedura divorţului;
 • Măsuri asigurătorii și provizorii;
 • Cereri de valoare redusă;
 • Procedura ordonanței de plată;
 • Procedura ordonanței președințiale;
 • Acţiuni în evacuare;
 • Plângeri contravenționale;
 • Procedura recunoașterii hotărârilor străine pe teritoriul României;
 • Exproprieri;
 • Executări silite;
 • Contestații la executare;
 • Tranzacții;
 • Legalizarea hotărârilor judecătorești;
 • Negocieri;
 • Alte cereri.

Suntem aici sa iti aparam drepturile. Suntem aici pentru tine!