DREPT COMERCIAL

Home DREPT COMERCIAL

DREPT COMERCIAL

  Dreptul comercial reprezintă un ansmblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice la care participă comercianţii, în calitatea lor de profesionişti ai activitătii comerciale.

Printre serviciile juridice ce vi le putem oferi, cu titlu exemplificativ, mentionăm:

 • Asistarea şi Reprezentarea juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, autorităti/instituţii publice, organe cu sau fără activitate jurisdictională, notari publici, executori judecătoreşti, persoane fizice/juridice, ş.a.
 • Recuperare de debite/creanţe: negocieri, somaţii , ordonanţe de plată, cereri cu valoare redusă, acţiuni personale întemeiate pe raspunderea contractuală, acțiuni în pretenţii (inclusiv asistare şi reprezentare în faţa executorilor judecatoresti pentru obtinerea efectivă a scopului urmarit), ş.a;
 • Consultanţă în afaceri;
 • Dreptul concurenţei;
 • Consultanță, negociere, încheiere, modificare, reziliere/rezoluțiune contracte comerciale;
 • Obţinerea de autorizaţii, atestări, certificari, ş.a
 • Raporturi de muncă cu angajaţii / Consultanţă proceduri de angajare/concediere;
 • Reprezentare în faţa ONRC – Oficiilor Registrului Comerţului cu privire la înregistrarea menţiunilor aduse actului constitutiv al societăţii dumneavoastră, precum şi pentru înmatricularea unor noi societati;
 • Asistare/Reprezentare în cadrul Adunarii Generale a Asociatilor;
 • Reprezentare în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii si Mărci;
 • Consultanţă în ceea ce priveşte procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă (Reorganizare judiciară şi/sau Faliment);
 • Monitorizarea dosarelor de insolvenţă ale debitorilor dumneavoastră.

Suntem aici sa iti aparam drepturile. Suntem aici pentru tine!