DREPTUL MUNCII

Home DREPTUL MUNCII

Dreptul muncii

  În domeniul dreptului muncii, cabinetul nostru realizează servicii complexe de asistență și reprezentare, atât pentru angajați cât și pentru angajatori în materia contractelor individuale și colective de muncă, în domeniul concedierilor colective sau a măsurilor de protecție socială precum și în litigiile născute din clauzele speciale inserate în contractele de muncă, cum ar fi cele de loialitate, concurență, confidențialitate și ne denigrare.

Cabinetul nostru oferă pentru angajator:

 • Redactarea și modificarea contractelor individuale sau colective de muncă, acordând o atenție deosebită regimului juridic al clauzelor specifice ce au în vedere protecția intereselor angajatorilor;
 • Redactare și modificare regulamente interne și regulamente de organizare și funcționare, fișe de post;
 • Elaborarea și redactarea de ordine, decizii, cu privire la încetarea contractului individual de muncă, detașare, etc.;
 • Elaborarea și redactarea de opinii legale pentru orice problemă de dreptul muncii, precum și în cazul conflictelor de muncă;
 • Asistență juridică si reprezentare în litigiile de muncă, soluționarea de litigii privitoare la accidente de muncă;
 • Reprezentare în fata ITM, Garda Financiară și alte autorități;
 • Asistenta juridică cu privire la restructurarea personalului în urma tranzacțiilor, procedurilor de fuziune și divizare, reorganizare și concedieri colective;
 • Redactarea de Contracte de Detașare pentru salariații detașați ca urmare a externalizării serviciilor societăților;
 • Asistenta juridică cu privire la negocierea acordurilor de încetare cu salariații concediați;
 • Litigii în ceea ce privește atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidențialitate, pentru repararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume încasate fără temei.
 • Cabinetul nostru oferă pentru angajat:
 • Participare la negocieri pentru încheierea / modificarea contractului individual de muncă;
 • Contestare abateri disciplinare;
 • Asistența în fața comisiilor disciplinare;
 • Contestarea deciziei comisiei disciplinare;
 • Contestare decizie concediere abuzivă;
 • Recuperare drepturi salariale;
 • Asistenta juridică și reprezentare în litigiile de muncă, soluționarea de litigii privitoare la accidente de muncă;
 • Contestarea deciziilor emise de organele cu activitate de control din cadrul inspectoratului de muncă;
 • Soluționarea litigiilor privitoare la plata salariilor, a drepturilor de diurna și a altor litigii patrimoniale de dreptul muncii.
 • Litigii în domeniul raporturilor de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reținute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcția avută anterior.
Cabinetul nostru oferă pentru angajat:
 • Participare la negocieri pentru încheierea / modificarea contractului individual de muncă;
 • Contestare abateri disciplinare;
 • Asistența în fața comisiilor disciplinare;
 • Contestarea deciziei comisiei disciplinare;
 • Contestare decizie concediere abuzivă;
 • Recuperare drepturi salariale;
 • Asistenta juridică și reprezentare în litigiile de muncă, soluționarea de litigii privitoare la accidente de muncă;
 • Contestarea deciziilor emise de organele cu activitate de control din cadrul inspectoratului de muncă;
 • Soluționarea litigiilor privitoare la plata salariilor, a drepturilor de diurna și a altor litigii patrimoniale de dreptul muncii.
 • Litigii în domeniul raporturilor de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reținute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcția avută anterior.

Suntem aici sa iti aparam drepturile. Suntem aici pentru tine!