Home Servicii

Atestarea unui document

  • Atestarea unui document

Cabinetul nostru asigură clienților servicii de:
atestare a identității părților semnatare ale unui act juridic sau ale unui înscris;
atestare a consimțământului părților semnatare, a conținutului precum și a datei actului juridic încheiat de către avocat.

Atestarea documentelor de catre avocat:
Avocatul are dreptul de a redacta acte juridice cu atestarea identității părților , a conținutului și a datei acestor acte juridice.
Un act juridic semnat în fața avocatului, care poarta o încheiere, o rezoluție, o ștampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identității părților, a consimțământului și a datei actului poate fi prezentat notarului spre autentificare de către avocat.
Această autentificare va putea avea loc fără a mai fi necesară prezența părților contractante în fața notarului.
Data certă este data calendaristică care marchează momentul  din care existența unui înscris sub semnatură privată nu mai poate fi contestată de terți și care este considerată a fi pentru  aceștia adevarata dată a înscrisului.
Supralegalizarea este o procedură prin care statul oferă un plus de veridicitate documentelor emise pe teritoriul său. Supralegalizarea este necesară atunci când un cetățean roman se deplasează pe teritoriul altui stat și este nevoit să facă dovada autenticității actelor necesare.
Apostilarea este o procedură simplificată a supralegalizării și este valabilă tuturor statelor membre ale convenției de la Haga.
Traduceri – prin colaborarea cu un birou specializat de traduceri, cabinetul nostru oferă traduceri în limbi de circulație internațională. De asemenea, prin grija noastră, pot fi legalizate traducerile documentelor respective.

Suntem aici sa iti aparam drepturile. Suntem aici pentru tine!