RECUPERĂRI CREANȚE

Home RECUPERĂRI CREANȚE

RECUPERĂRI CREANȚE

  Cabinetul nostru pune la dispoziția dumneavoastră servicii legale și informații utile pentru recuperarea creanțelor civile sau comerciale.

Aveți facturi fiscale scadente?

Aveți debitori care nu își plătesc datoriile către dumneavoastră?

Aveți o filă C.E.C. sau un Bilet la Ordin cu refuz la plată?

Aveți un contract care nu a fost respectat?

Cabinetul nostru se ocupă cu recuperarea oricărui tip de creanță:

  • Împrumuturi nerestituite la termen;
  • Sume de bani datorate în baza contractelor de închiriere, a hotărârilor judecătorești sau în baza contractelor de prestari de servicii;
  • Sume datorate ca urmare a unor servicii de intermediere, furnizare, prestări servicii, antrepriza etc.

  Pentru recuperarea rapidă a creanțelor, societățile comerciale și persoanele fizice au posibilitatea de a alege între procedurile prevăzute de Codul de procedură civilă, respectiv: ordonanța de plată, cererea cu valoare redusă sau acțiunea în pretenții (de drept comun).

  Procedura de recuperare a creanțelor este condiționată de actele pe care le deține creditorul în dovedirea creanței sale: contract, facturi acceptate, plăti parțiale, confirmare a soldului, angajament de plată etc.

Serviciile de recuperare creante se refera la urmatoarele activitati:

  • Consultanță juridică oferită de cabinetul nostru, care vizează: asistarea și reprezentarea clienților, atât în faza prealabilă acțiunilor sau cererilor în instanță (notificări, somații), cât și în fața instanțelor judecătorești de fond, în căile de atac, precum și în faza executării silite;
  • Întocmirea notificărilor către debitori și, în situația existenței unor titluri, demararea procedurilor de executare silită;
  • Redactarea acțiunilor în instanță (cerere cu valoare redusă, ordonanță de plată, acțiuni în pretenții de drept comun) pentru obținerea titlurilor executorii și recuperarea efectivă prin proceduri specifice de executare silită;
  • Reprezentarea în fața instanțelor judecătorești competente.

Suntem aici sa iti aparam drepturile. Suntem aici pentru tine!