EXPROPRIERI

Home EXPROPRIERI

Despăgubiri în caz de expropriere pentru cauză de utilitate publică

Ce trebuie să știți

Exproprierile pentru cauză de utilitate publică se dispun prin Hotarâre a Guvernului în baza Legii nr. 255/2010 și a art. 44 alin. 3 din Constituția României.

Transferul dreptului de proprietate NU poate fi contestat. Ceea ce poate fi contestat în fața instanței de judecată este doar cuantumul despăgubirilor.  

Cum vă putem ajuta

Cuantumul despăgubirilor stabilite de către statul român se bazează pe valorile prevăzute în grila notarilor publici ce vizează studiul de piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare actualizat în decembrie 2019.

Prin contestarea acestui cuantum, în instanță aveți posibilitatea de a obține o despăgubire raportată la valoarea de piață a imobilului expropriat, considerabil mai mare față de cea acordată de către stat.

La cerere, despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit, proporțional cu cota-parte deținută, dacă s-a făcut dovada drepturilor reale asupra imobilului expropriat. Ulterior, în situația stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul va elibera foștilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferența dintre despăgubirea stabilită de instanța judecătorească și despăgubirea stabilită de expropriator, proporțional cu cota-parte pe care au deținut-o.

În cadrul procesului civil se va efectua o expertiză tehnică judiciară imobiliară ce va avea ca obiectiv principal stabilirea valorii de circulație a bunului expropriat, valoare raportata strict la pretul de circulatie din momentul exproprierii.

Cabinetul nostru colaborează cu mai mulți experți judiciari evaluatori imobiliari avizați de Ministerul Justiției, pe care îi putem angaja ca expert parte în procesul privind cuantumul despagubirilor, în vederea asigurării și obținerii unei evaluări corecte.

Suntem aici sa iti aparam drepturile. Suntem aici pentru tine!